воскресенье, 8 декабря 2013 г.

План роботи 2013-14рр.Міністерство освіти і науки України
ДВНЗ «Макіївський політехнічний коледж»

 ПЛАН РОБОТИ

на 2013-2014 навчальний рік
практичного психолога
ДВНЗ «Макіївський політехнічний коледж»
Волошиної Ріти Григорівни


Макіївка 2013

 ПЛАН РОБОТИ
 практичного психолога

ВСТУП
·        Характеристика (паспорт) навчального закладу.
Макіївський політехнічний коледж – вищий навчальний заклад 1 рівня акредитації, готує молодших фахівців за спеціальностями технік-будівник, технік-механік, технік-автомобіліст, організатор виробництва, технік-програміст, молодший фахівець бухгалтерського обліку,  має 1 ставку практичного психолога та 1 ставку соціального педагога.

В коледжі навчалось 989 студентів  на стаціонарній формі навчання  і 250 студентів -  заочній у минулому навчальному році.
У 2013-2014 навчальному році навчається 833 студенти на стаціонарі та 156 студентів на заочному відділенні.

·        Аналіз роботи за попередній рік .
1.     В 2012-2013 навчальному році коледж  працював над проблемою впровадження  нових педагогічних технологій, форм і методів  виховання  і розвитку особистості студента.

2.     Психологічна служба коледжу  в минулому навчальному році працювала над проблемою супроводу процесу впровадження в навчально-виховний  процес нових педагогічних технологій, форм і методів  виховання  і розвитку особистості студента з метою збереження психічного здоров'я всіх його учасників.


3.     Пріоритетними задачами роботи практичного психолога  стали:
·        Розвиток  прагнення викладачів  до забезпечення психічного здоров'я  студентів  в навчально-виховному процесі,
·        Зміцнення системної психологічної підтримки студентів і викладачів,
·        Сприяння системі превентивного виховання студентів, схильних до вживання наркотичних засобів,
·        Впровадження психологічної підтримки молоді на етапі працевлаштування,
·         Організація психолого-просвітницької роботи серед педагогічних працівників з метою профілактики різних проблем студентської молоді.

6.1. Наразі  всі задачі ПС вирішені частково. Причиною часткового рішення стало  постійне оновлення педагогічного колективу, неоднорідність  складу  педагогічного колективу  ( вікові особливості, освітні проблеми, прагнення до саморозвитку.), часта зміна складу студентів ( через 2-3 роки, що істотно відрізняє коледж від школи).
6.2. Практично розв'язана проблема психологічної підтримки студентів-випускників  у зв'язку з їх працевлаштуванням засобами психологічних методів.
6.3          Психологічна служба коледжу  проводила систему заходів, направлених  на адаптацію студентів та супровід протягом навчання.

6.4                      Служба «Довіра» в  коледжі з’явилась і продовжує працювати,  її  № 0507696602
6.5                     У психологічної служби є інформаційний куточок, де регулярно  оновлюються рекомендації для студентів, викладачів, адміністрації, інформація, плани і новини.  Є також куточок  психопрофилактики, де зібрані матеріали з  профілактики  різних негативних явищ і  студентських проблем.


7       За минулий  навчальний рік психологічною службою коледжу  були створені та освоєні наступні методичні матеріали і рекомендації: 

·        Рекомендації  з  профілактики  наркоманії.
·        Програма профілактики наркоманії в МПК.
·        Рекомендації з   практичних  методів  роботи з підлітками.
·        Рекомендації для викладачів і класних керівників з   профілактики  депресивних явищ серед студентів.
·        Програма тренінгу мотивації досягнення.
·        Методична розробка психологічного заходу «Розвиток позитивного самовиховання і упевненої поведінки».
·        Розробка заняття-тренінгу «Формування комунікативних навиків і умінь».
·        Програма тренінгового заходу «Самопрезентація особистісних і професійних навиків і умінь».
·        Тренінгове заняття з профілактики наркотизації «Мій погляд в майбутнє».
·        Розробка ділової гри «Портрет професіонала» для педагогів.
·        Рекомендації для адміністрації з проведення заходу  в циклових комісіях «Стрес – не проблема!»
·        Рекомендації з проведення позакласного заходу на тему «Права людини – найвища цінність!».
·        Матеріали для консультації з профілактики гомосексуалізму.
·        Методична розробка проблемного заняття «Все  починається з сім'ї».
·         Розробка профілактичного заняття «Емоційна сфера особистості».

8       Протягом навчального року були створені  і надруковані  в періодичній  литеретурі інформаційні і методичні матеріали:

·        Психологічні проблеми запровадження ІКТ в коледжі.
·        Методична розробка «Проблеми раннього материнства».
·        Психологічні особливості вивчення іноземної мови  в ранньому віці
·        Ваш шлях до самоствердження.

9       Макіївським політехнічним коледжем для психологічної служби оформлена підписка на спеціалізований  журнал «Практична психологія і соціальна робота» і   газету «Психолог».

10  Робота психологічної служби велася  за такими напрямками:
 - психодіагностика;
·        проводилося дослідження адаптаційного періоду  студентів 1 набору.
·        досліджувалося ставлення студентів до сім'ї і браку.
·        діагностувалась  готовність випускників  до трудової діяльності.
·        перевірялися   рівні соціометричного статусу студентів  груп різних курсів.

 - психокорекційна діяльність;
·        впроваджувалася програма роботи з неадаптованими студентами.
·        Проведені заняття для підвищення і   регуляції соціометричного статусу студентів в проблемних групах.
·        Реалізований план роботи з випускними групами з метою формування психологічної  готовності до працевлаштування.
·        Проведений комплекс індивідуальних консультацій.

 - психопросвітницька діяльність;
·        Психологічною службою проведені заняття   з організації працевлаштування.
·        Проведені психолого-правові заходи  на теми насильства в сім'ях і поза ними.
·        Адаптовані   до використовування методичні розробки  на теми здорового способу життя.

- психотерапевтична і відновна діяльність;
·        Проведений комплекс індивідуальних  заходів із студентами, схильними до вживання наркотичних  речовин.
·        Організована робота із студентами, у яких є особистісні проблеми.

14. Недостатньо  реалізована  психологічною  службою робота із студентами пільгової категорії і з обдарованими дітьми. Причиною є  великий контингент студентів   на 1 ставку психолога. 

·        Проблема, над якою працює навчальний заклад:

Модернізація навчально-виховної системи коледжу в сучасних  соціально- економічних умовах.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

·        Проблема фахівця психологічної служби:
Збереження психічного здоров’я студентів та педагогів у процесі      модернізації виховної системи коледжу, яка передбачає  зміцнення  фізичного та морального здоров’я студентів, формування  у них якостей, що допомагають у адаптації   до сучасних соціально-економічних умов. 

·        Пріоритетні напрямки та завдання на навчальний рік:

           1. Розвиток прагнення педагогів до забезпечення психічного  здоров’я студентів   під час навчального процесу.
           2. Запровадження системної психологічної підтримки  студентів та педагогів.
           3. Сприяння системі превентивного виховання студентів,      схильних до девіанту.
           4.Запровадження психологічної підтримки молоді на етапі підготовки  до   працевлаштування.                                    
           5. Організація  психолого-просвітницької роботи серед      педагогічних працівників    з метою профілактики шкідливих звичок серед студентів.І  розділ. Психологічний супровід навчально-виховного процесу :

Психологічна служба коледжу головним об’єктом своєї роботи має особистість кожного учасника навчально-виховного процесу. Її мета – зберегти та підтримувати психічне здоров’я кожного студента і працівника. На досягнення цієї мети потрібно чимало часу та чітка система роботи, яку необхідно ретельно спланувати. Організація діяльності психологічної служби побудована на основі річного плану, складеного на підставі „Положення про психологічну службу в системі освіти України” та інших нормативних документів. План роботи включає в себе заходи, що забезпечують психологічний супровід навчально-виховного процесу.Вересень
№ п/п
Види діяльності та тематика
Термін прове
дення
Форма проведення
Категорія учасників
Відповідальні
Примітка
1
Організаційно-методична та аналітична діяльність 
1.1
Обладнати кабінет
1 тиждень


Практич.
психолог

1.2
Скласти план роботи на рік
До 30.09


Практич.
психолог

1.3
Скласти план дослідження адаптації 1 курсів
До 15.09


Практич.
психолог
Залучити викладачів інформатики
1.4
Організувати роботу з першокурсниками (складання списків, вивчення документації дітей пільгових категорій тощо)
До 19.09
Вивчення документації
Начальник відділу кадрів, соц.. педагог
Практич.
психолог

1.5
Оновити куточок СПС
До 10.09


Практич.
психолог
соц..пед

1.6


2.
Психодіагностична робота
2.1
Діагностувати  самооцінку тривожності першокурсників за методикою  Спілберга
25-30.09
Комп’ютерна діагностика
Групи студентів 1 курсу
Практич.
Психолог
Викл. інформатики

2.2
Проводити психодіагностичну роботу за запитом студентівПрактич.
Психолог

2.3
Проводити психодіагностичну роботу за запитом класних керівниківПрактич.
Психолог

2.4
Провести соціометричне дослідження
щосереди
Групова психо
діагностика
Групи студентів 2 курсу
Практич.
психолог

3.
Консультаційна робота
3.1
Проводити консультації за запитом
Протягом місяця

Учасники НВП
Практич.
психолог

4.
Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота
4.1
Провести ознайомчі заняття та презентацію психологічної служби
На класних годинах
презентація
Студенти 1 курсу
Практич.
психолог

5.
Психологічна просвіта та профілактика
5.1
Здійснити виїзд групи волонтерів з програмою «Життя без тютюну» у ЗОШ № 90
20.09
Демонстраційне заняття
Школярі 9 класів
Практич.
психолог

6.
Навчальна діяльність
7.
Зв’язки з громадскістю
7.1
Провести зустрічі з громадськими організаціями
Протягом місяця
Бесіди, консультації
Представ ники органі
зацій
Практич.
психолог

7.2
Опублікувати звіт про поїздку волонтерів  у блозі
До 30.09
Робота з комп’ютером

Практич.
психолог


Жовтень

№ п/п
Види діяльності та тематика
Термін проведен
ня
Форма проведення
Категорія учасників
Відповідальні
Примітка
1
Організаційно-методична та аналітична діяльність 
1.1
Обробити та узагальнити  матеріали дослідження самооцінки тривожності  першокурсників
До 10.10
Підрахунок, порівняльний аналіз

Практич.
психолог

1.2
Проаналізувати результати досліджень адаптаційного періоду сумісно з класними керівниками та завідуючою відділенням 1 курсів
До 20.10
консиліум
Класні керівники, соц.. педагог, зав. від- діленням, пр. психолог
Зав. відділен
ням1 курсів

1.3
Організувати та провести зустрічі зі студентами з підвищеною тривожністю
До 30.10
Планування зустрічей, співбесіди
Студенти 1 курсу
Соц..педагог, практ. психолог

1.4
Підготувати матеріал для педагогічної ради за темою «Психологія здорового способу життя»
До 29.10
Систематизація матеріалу

Практичний психолог

1.5
Розробити рекомендації щодо роботи зі студентами,
що звернулись до ПС у вересні.
Протягом місяця


практич. психолог

2.
Психодіагностична робота
2.1

Дослідити національні та патріотичні погляди студентів

Жовтень-грудень
Анкетування МОНУ
Вибіркові групи
Практич.психолог

3.
Консультаційна робота
3.1
Провести консультацію з проблеми адаптації першокурсників для класних керівників
22.10
Групова консультація
Кл. керівники 1курсу
Практич.
Психолог
Соц. Педагог
Зав. відділенн 1 курсом

3.2
Проконсультувати класних керівників щодо результатів соціометрії
Щовів
торка
Індивідуальна консультація
Кл. кер.2 курсу
Практич.
психолог

4.
Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота
4.1
Провести ознайомчі заняття та презентацію психологічної служби
На класних годинах
презентація
Студенти 1 курсу
Практич.
психолог

4.2
Проводити роботу зі студентами з високими показниками тривоги
Постійно
Індивідуальна робота
Студенти 1 курсу
Практичний психолог

4.3
Проводити роботу зі студентами за результатами соціометричних досліджень
Постійно
Індивідуальна робота
Студенти 2 курсу
Практич. психолог

5.
Психологічна просвіта та профілактика
5.1
Провести семінар  з навчання об’єднуючим технологіям
29.10
семінар
Кл. керівники 2 курс
Соц.. педагог пр.. психолог

5.2
Провести семінар «Робота класного керівника у період адаптації» 2 частина.
22.10
семінар
Класні керівники
Практ. психолог

6.
Навчальна діяльність7.
Зв’язки з громадскістю
7.1
Розмістити результати досліджень тривожності за методикою Спілберга у блозі
До 20.10
Створення порівняльних таблиць

Практич.
психолог


Листопад

№ п/п
Види діяльності та тематика
Термін проведен ня
Форма проведення
Категорія учасників
Відповідальні
Примітка
1
Організаційно-методична та аналітична діяльність 
1.1
Підготувати аналіз  роботи психологічної служби в період адаптації.
До 30.11
Побудувати порівняльні графіки

Практич. психолог

1.2
Підготувати матеріали до проведення тижня правових знань.
1-15.11


Практ. психолог

1.3
Розробити заняття до тижня правових знань.
До 15.11
Методична розробка

Практич.
психолог

2.
Психодіагностична робота
2.1
Проводити діагностичне дослідження  студентів, схильних до правопорушень, за рішенням комісії з профілактики правопорушень.
Протягом місяця

студенти
Практ. Психолог

2.2
Проводити психодіагностику за запитом
Протягом місяця

студенти
Практ. Психолог

3.
Консультаційна робота
3.1
Надавати консультативну допомогу у розв’язанні гострих життєвих проблем, криз, внутрішніх конфліктів.
Протягом
місяця
Індивідуальні консультації
Студенти батьки викладачі
Практ. психолог

4.
Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота
4.1
Провести заняття з групами 1курсів ознайомчого та розвиваючого напрямку
Щовівтор
ка
Заняття з елементами тренінгу на зближення
Групи  студентів 1 курсу
Практич.
Психолог

4.2
Прийняти участь у тижні правових знань. Провести психолого-правовий лікбез «Злочин, який не розголошують»
20-30.11
Заняття з елементами тренінгу
Групи 3 курсів
Практ. Психолог заст. Директор ра з ВР
Запрошені представни ки  гром. орг.
4.3
Продовжити роботу зі студентами, що мають проблеми у адаптації
За потребою
Індивідуальна робота
Студенти 1 курсів
Практ. психолог

4.4
Провести заняття «Психологічні  та правові проблеми кар’єрного зростання».
20-30.11
Заняття з практичними вправами
Студенти 4 курсів
Практ. Психолог соц. педагог

5.
Психологічна просвіта та профілактика
5.1
Провести виїзди волонтерської групи з проектом «Ти відповідальний за Батьківщину»
14,21. 11
квести
школярі
Практ. психолог

6.
Навчальна діяльність7.
Зв’язки з громадскістю
7.1
Опублікувати матеріали за проведеними заходами у блозі та на сайтах коледжу
Протягом місяця


Практ. психолог


Грудень

№ п/п
Види діяльності та тематика
Термін проведен
ня
Форма проведення
Категорія учасників
Відповідальні
Примітка
1
Організаційно-методична та аналітична діяльність 
1.1
Узагальнити  матеріали до педнаради з питання адаптації першокурсниківПрактич.
психолог

1.2
Підготувати матеріали до психолого-педагогічного семінару для членів регіонального об’єднання  заступників директорів  з ВР з теми «Формування здорового способу життя студентів»
До 15.12


Практ психолог заст.. директор
ра з ВР

1.3
Розробити профілактичні заняття, присвячені темі: «СНІД»Практ. психолог

2.
Психодіагностична робота
2.1
Дослідити самооцінку психічних станів за Айзенком студентів з групи ризику  (адаптація)
Проягом місяця
Індивідуальна психо діагностика
Студенти 1 курсів з показниками тривожн.
Практич.
психолог
3.
Консультаційна робота
3.1
Проводити індивідуальні консультації для потребуючих
Протягом місяця
Інд. консультації
Студенти батьки викладачі
Практ. Психолог

4.
Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота
4.1
Проводити корекційну роботу з приводу адаптації першокурсників
Протягом місяця
Індивідуальні  бесіди

Практич.
Психолог
За потребою
5.
Психологічна просвіта та профілактика
5.1
Прийняти участь у педагогічній раді з питання адаптації першокурсників
24.12
педрада
Педагогічнколектив
Практич.
Психолог

5.2
Взяти участь у психолого-педагогічному семінарі для членів регіонального об’єднання з теми «Формування здорового способу життя студентів».
26.12
семінар
Заст. директорів
з ВР
Практик. Психолог о че. дирек
тора з ВР

6.
Навчальна діяльність7.
Зв’язки з громадскістю
7.1
Опублікувати матеріали за проведеними заходами у блозі та на сайтах коледжу
Протягом місяця


Практ. Психолог

Січень

№ п/п
Види діяльності та тематика
Термін про ведення
Форма проведення
Категорія учасників
Відпові
дальні
Примітка
1
Організаційно-методична та аналітична діяльність 
1.1
Організувати вивчення комунікативних особливостей
1-15 .01
Підбір матеріалів

Практ. Психолог

1.2
Розробити рекомендації щодо профілактики нервової напруги підчас сесії
1-5.01
Систематизація матеріалів

Практ. психолог

2.
Психодіагностична робота
2.1
Вивчити  комунікативні барєри в організації за допомогою пакета методик Бойко
Потягом місяця
Групова психо діагностика
Студенти 4 курсу
Практич. Психолог

2.2
Дослідити комунікативні і організаторські здібності за методикою КОС
Протягом місяця
Індивідуальна психодіагност.
Члени волонтерської групи
Практ. психолог

3.
Консультаційна робота
3.1
Надати консультації щодо подолання нервової напруги під час сесії
Протягом сесійного пріоду
Інд. та групові консультації
студенти
Практ. психолог

4.
Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота
4.1
Здійснювати контроль психологічного стану студентів, що не склали екзаменів за сесію через бесіди
Протягом сесійного періоду
Бесіди, рекомендації
студенти
Практ. психолог

5.
Психологічна просвіта та профілактика

Провести семінарське заняття «Проблеми кар’єрного росту»
що четверга
семінари
Б-41,42,43, ОВ-41
Практик. психолог

6.
Навчальна діяльність7.
Зв’язки з громадскістю
7.1
Опублікувати матеріали за проведеними заходами у блозі та на сайтах коледжу
Протягом місяця


Практ. Психолог


7.2
Провести моніторинг проблем , пов’язаних з правовою стороною серед дітей пільгових категорій сумісно з юристом „Мартін –клубу”
Протягом місяця
моніторинг

Практ психолог соц. Педагог, юрист


Лютий

№ п/п
Види діяльності та тематика
Термін проведен ня
Форма проведення
Категорія учасників
Відповідальні
Примітка
1
Організаційно-методична та аналітична діяльність 
1.1
Організувати роботу з дослідження толерантності та її пропаганди у студентському середовищі
1-10.02
Підготовка методичних матеріалів

Практ. психолог
2.
Психодіагностична робота
2.1
Вивчити  комунікативні барєри в організації за допомогою пакета методик Бойко
Потягом місяця
Групова психо діагностика
Студенти 4 курсу
Практич. Психолог

2.2
Вивчити толерантність студентів за допомогою експрес- опитувальника толерантності Солдатової
Протягом місяця
Групова психо
діагностика
Студенти 2-3 курсу
Практичний психолог

3.
Консультаційна робота
3.1
Проводити консультації за запитом
Протягом місяця
Інд. консультації
Студенти батьки викладачі
Практ. психолог

4.
Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

проводити оновлення складу волонтерської групи
Протягом року
Інд. бесіди
Проблемні студенти
Практ. психолог

5.
Психологічна просвіта та профілактика
5.1
Провести просвітницкі заняття «Проблеми працевлаштування випускників»
протягом місяця
Заняття з елементами тренінгу
Групи 4 курсів
Практик. психолог

5.2
Провести профілактичні заняття за темою: «Що ми знаємо про СНІД?»; «Україна і СНІД: проблеми ВІЛ-інфікованих людей».
Протягом місяця
тренінги
Студенти 3 курсів
Практичний психолог
Проводять спеціалісти ЦССМ
5.3
Реалізувати  проект програми національно – патріотичного напрямку „Ти відповідальний за Батьківщину”
17.02
квест
Студенти металургійного коледжу
Практ. психолог

6.
Навчальна діяльність7.
Зв’язки з громадскістю
7.1
Опублікувати матеріали за проведеними заходами у блозі та на сайтах коледжу та порталі народної освіти
Протягом місяця


Практ. психолог


Березень
№ п/п
Види діяльності та тематика
Термін проведен ня
Форма проведення
Категорія учасників
Відповідальні
Примітка
1
Організаційно-методична та аналітична діяльність 
1.1
Підготувати заходи з проблеми гендерної рівності в рамках Державної програми протидії торгівлі людьмиПракт. психолог

1.2
Організувати волонтерів для участі у програмі профілактики наркотизації та алкоголізмуПракт. психолог
Домовле ність зі школами
2.
Психодіагностична робота

Дослідити схильність студентів до шкідливих звичок за методикою Лозової

тестування
Студенти вибірково
Практ. психолог

3.
Консультаційна робота
3.1
Консультації для працівників шкіл з організації волонтерського руху.
За запитом протягом місяця
Індивідуальні коесультації
Педагоги-організа
тори
Практ. Психолог

4.
Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

Првести заходи, щодо втілення Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»:
- «Як Українське законодавство        регулює відносини між  батьками та дітьми?»;
- «Я та мої батьки».

10-20.03
Відкриті сумісні класні години
студенти
Кл. кекрівники, практ. Психолог.

5.
Психологічна просвіта та профілактика
5.1
Провести сумісні заняття  «Толерантне ставлення до хворих на СНІД»
Щовів
торка
флешмоби
Школярі, жителі міста
Практ. Психолог викла
дачі

5.2
Провести волонтерські заходи профілактики наркотизації та алкоголізму
Протягом місяця
Заняття з елементами тренінгу
Студенти
2 курсів
Практ психолог

5.3
Провести заняття «Психологічні  та правові проблеми взаємовідносин між батьками та дітьми».
26.03
Заняття-диспут
Студенти 1 курсів
Практ. психолог

6.
Навчальна діяльність7.
Зв’язки з громадскістю
7.1
Опублікувати матеріали за проведеними заходами у блозі та на сайтах коледжу
Протягом місяця


Практ. психолог


Квітень
№ п/п
Види діяльності та тематика
Термін проведення
Форма проведення
Категорія учасників
Відповідальні
Примітка
1
Організаційно-методична та аналітична діяльність 
1.1
Удосконалити програму дослідження готовності студентів до трудової діяльності.
1-15. 04


Практичний психолог

1.2
Розробити заняття «Психологічні та правові проблеми раннього материнства»Практ. Психолог соц.. педагог

1.3
Відкорегувати матеріали до слухань про мистецтво спілкування
До 25.04


Практ. психолог

2.
Психодіагностична робота
2.1
Дослідити готовність студентів випускників до трудової діяльності
20-30.04
Колективна психодіагно стика
Студенти 4 курсів
Практик. психолог

3.
Консультаційна робота
3.1
Провести слухання на тему «Мистецтво спілкування».
25.04
слухання
Викладачіпракт. психолог


4.
Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота
4.1
Проводитирозвиваючі заняття про проблеми раннього материнства
Протягом місяця
Розвиваючі заняття
Групи дівчат
Практик. психологзапро
шені спеціалісти

5.
Психологічна просвіта та профілактика
5.1
Провести обласний квест „Захист Вітчизни справа молодих”
22.04
квест
Студенти області
Практ. психолог

5.2
Провести виїзд групи волонтерів з програмою «Життя без тютюну»
17.04
Демонстраційне заняття
Школа №13
Практ. психолог

6.
Навчальна діяльність7.
Зв’язки з громадскістю
7.1
Опублікувати матеріали за проведеними заходами у блозі та на сайтах коледжу
Протягом місяця


Практ. психолог


Травень
№ п/п
Види діяльності та тематика
Термін прове
дення
Форма проведення
Категорія учасників
Відповідальні
Примітка
1
Організаційно-методична та аналітична діяльність 
1.1
Розробка практичних рекомендацій класним керівникам щодо підготовки студентів-випускників до трудової діяльностіПракт. психолог
2.
Психодіагностична робота

Продіагностувати втомлюваність студентів-першокурсників за методикою «Подвижность нервных процессов»
Протягом місяця
Комп’ютерна діагностика
Студенти за рекомендацією викладачів
Практ психолог

3.
Консультаційна робота4.
Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

Провести заходи щодо удосконалення готовності випускників до трудової діяльності
15-20.05
Семінар-практикум
Випускні групи
Практ. Психолог
Соц.. педагог

5.
Психологічна просвіта та профілактика
5.1
Провести аналіз результатів роботи з обєднання колективів груп
До 20.05
Круглий стіл
Класні керівники
Практич.
психолог

5.2
Проводити заняття   «Психологічні та правові проблеми працевлаштування випускників ВНЗ».
Протягом місяця
Практичні заняття
Випускни
ки
Практ. психолог

5.3
Провести виїзд групи волонтерів з програмою «Життя без тютюну»
23.05
Демонстраційне заняття
Школярі школа№40
Практ. психолог

6.
Навчальна діяльність7.
Зв’язки з громадскістю
7.1
Опублікувати матеріали за проведеними заходами у блозі та на сайтах коледжу
Протягом місяця


Практ. психолог


Червень.
№ п/п
Види діяльності та тематика
Термін проведен
ня
Форма проведення
Категорія учасників
Відповідальні
Примітка
1
Організаційно-методична та аналітична діяльність 
1.1
Підготувати звіт про роботу за рік.
1-10.06


Практ. психолог

1.2
Підготувати презентацію звіт до педнаради
10-20.06


Практ психолог

2.
Психодіагностична робота

Продовжити вибіркову діагностику втомлюваності
Протягом місяця
Комп’ютерна діагностика

Практ психолог

3.
Консультаційна робота
3.1
Провести консультації  з узагальнення матеріалів для написання характеристик
Протягом місяця

Кл. керівники
Практ. психолог

4.
Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

Здійснювати контроль психологічного стану студентів, що не склали екзаменів за сесію.
Протягом місяця
Індивідуальна робота
студенти
Практ. психолог

5.
Психологічна просвіта та профілактика

Проводити профілактику виникнення нервово-емоційної напруги під час сесії.
Протягом місяця
Круглі столи
Для студентів
Практ. психолог

6.
Навчальна діяльність7.
Зв’язки з громадскістю
7.1
Опублікувати матеріали за проведеними заходами у блозі та на сайтах коледжу
Протягом місяця


Практ. психологПрактичний психолог                                                                            
                                          

Комментариев нет:

Отправить комментарий